Pandemie měnící postoje

Na začátku roku 2021 se mi naskytla možnost zúčastnit se soutěže Člověk a společnost, kterou pořádá Katedra Sociální a Kulturní Antropologie Univerzity Pardubice. Touto dobou se svět vzpamatovával z koronavirové krize, což hrálo do karet soutěži, která je zaměřená na sociální problémy. Vymyslel jsem tak perfektní provokativní téma poukazující na změnu postoje k lidem, kteří se příliš starají o to co dýchají nyní a v době, kdy koronavir byl pouze termínem vědců.

SPŠ Brno, Purkyňova mi nabídla aktéry z řad školního parlamentu. Ti se vydali na cestu do Hustopečí, kde se mi povedlo rezervovat pro nás kinosál s červenými provokativními sedadly. Díky soukromým sběratelům jsme pak sehnali staré plynové masky, které nám posloužily jako rekvizita navozující atmosféru jedovatého ovzduší.

S touto fotografií „Pandemie měnící postoje“ jsme vyhráli 2. místo v kategorii vizuální tvorba.