Pátek

  • Předhodová zábava


Sobota

  • Průvod
  • Zvaní na hodovou zábavu
  • Hodová mše svatá
  • Hodová zábava